Sakkizlik sanoq sistemasida qo`shish jadvali

 Sakkizlik sanoq sistemasida  berilgan sonlarni vertual Qo`shish jadvalini o`rganamiz

Batafsil

Sakkizlik sanoq sistemasida qo`shish

 Sakkizlik sanoq sistemasida  berilgan sonlarni vertual Qo`shishni o`rganamiz

Batafsil

Sakkizlik sanoq sistemasida ko`paytirish jadvali

 Sakkizlik sanoq sistemasida  berilgan sonlarni vertual Ko`paytirish jadvali

Batafsil

Sakkizlik sanoq sistemasida ko`paytirish

 Sakkizlik sanoq sistemasida  berilgan sonlarni vertual Ko`paytirishni o`rganamiz

Batafsil

ikkilik sanoq sistemasida o`nli kasrlarni ko`paytirish

 ikkilik sanoq sistemasida o`nli kasr ko`rinishida berilgan sonlarni vertual ko`paytirishni o`rganamiz

Batafsil

ikkilik sanoq sistemasida o`nli kasrlarni ayirish

 ikkilik sanoq sistemasida o`nli kasr ko`rinishida berilgan sonlarni vertual ayirishni o`rganamiz

Batafsil

Ikkilik sanoq sistemasida ko`playtirish

 ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni vertual ko`paytirishni o`rganamiz

Batafsil

ikkilik sanoq sistemasida bo`lish

 ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni vertual bo`lishni o`rganamiz

Batafsil

ikkilik sanoq sistemasida ayirish

 ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni vertual ayirishni o`rganamiz

Batafsil