Ta'limiy lug`at

Ta`lim-tarbiya tizimiga oid atama va izohli lug`atlar to`plami

Batafsil

Psixologik lug`at

Psixologiyaga oid atama va izohli lug`atlar to`plami

Batafsil