Fizika

Fizika fanidan kompyuterga o`rnatmasdan ishlaydigan vertuar lobaratoriya ishlarini yuklab oling

Batafsil

Kimyo

Ikki va uch valentli temir tuzlarini bilib olish

Batafsil

Kimyo

Natriy gidrokarbonatni qizdirish yo`li bilan parchalash

Batafsil

Kimyo

Kislotalarning metal va metal oksidlari bilan o`zaro ta'siri

Batafsil

Kimyo

Mis (II) gidrooksidini qizdirish

Batafsil

Kimyo

Metal va metalmaslar mavzusi bo`yicha loboratoriya ishlari

Batafsil

Kimyo

Ifloslangan osh tuzini tozalash 

Batafsil